Asociatia Română de Mediu
- Forumul Academic pentru Mediu -
 

 
Despre
 
Regulament
 
Inregistrare
 
Membri
 
Forum de discutii
 
Pagina Personala


Regulament de organizare si functionare Forumul Academic pentru Mediu

I. Prevederi generale

Art. 1
Forumul Academic pentru Mediu (FAM) se organizeaza si functioneaza in cadrul Asociatiei Romane de Mediu ca o structura asociativa, fara personalitate juridica, a specialistilor care lucreaza in invatamantul superior, in institutii de cercetare si in alte organizatii cu preocupari tehnico-stiintifice in domeniul protectiei mediului.

Art. 2
Forumul Academic pentru Mediu constituie, prin decizia membrilor si acordul Asociatiei Romane de Mediu, structuri proprii de coordonare si administrare a activitatii.

II. Scop, obiective si actiuni

Art. 3 Scop

Scopul Forumului Academic pentru Mediu este identificarea si furnizarea de solutii si alternative la problemele actuale privind protectia mediului din perspectiva stiintifica, tehnica, educationala si a progreselor cercetarii in domeniu

Art. 4 Obiective:
 • crearea cadrului adecvat pentru abordarea si dezbaterea problematicii privind protectia mediului din perspectiva academica, formularea de propuneri, solutii si interventii
 • valorificarea experientei, cunostintelor si competentelor membrilor in directia atingerii scopului propus
 • schimbul de informatii si cunostinte intre membri si intre membri si societatea civila, mediul academic si cercetare
 • promovarea si includerea conceptelor moderne in procesul de educatie
 • promovarea implicarii specialistilor de mediu in procesul decizional si de fundamentare a documentelor legislative
 • facilitatea accesului membrilor la informatia stiintifica precum si la instrumente specifice de valorificare a activitatii stiintifice
 • crearea unei structuri de referinta in ceea ce priveste promovarea standardelor de calitatea in educatia si cercetarea de mediu din Romania
 • promovarea si dezvoltarea schimbului global de cunostinte privind protectia mediului in domeniul cercetarii, afacerilor, administratiei publice si al mediului universitar./li>
Art. 5 Activitati In scopul atingerii obiectivelor propuse, FAM va derula urmatoarele actiuni:
 • organizeaza seminarii, cursuri de pregatire, mese rotunde, scoli de vara si conferinte cu teme in acord cu scopul si obiectivele forumului
 • realizeaza si editeaza de materiale informative (pliante , afise, brosuri, etc.) si publicatii periodice inclusiv o revista cu caracter stiintific
 • schimbul de informatii si cunostinte intre membri si intre membri si societatea civila, mediul academic si cercetare
 • creeaza un instrument informatizat care sa asigure comunicarea, accesul la informatie si promovarea activitatii
 • desfasoara orice tip de activitati ce au ca scop atingerea obiectivelor forumului.
 • organizeaza activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii şi in acord cu scopul si obiectivele forumului
 • dezvolta programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritati publice, cu organizatii similare din tara şi strainatate;
 • desfasoara alte activitati care contribuie la realizarea scopului si obiectivelor FAM si care nu contravin legii.

III. Membrii

Art. 6
Pot sa fie membri ai FAM cadre din invatamantul superior, specialisti din institutii de cercetare si din alte organizatii cu preocupari tehnico-stiintifice in domeniul protectiei mediului.

Art. 7
Inscrierea in FAM nu este conditionata de statutul de membru al Asociatiei Romane de Mediu si se face pe baza unei inregistrari online pe site-ul dedicat forumului.

Art. 8
Renuntarea la statutul de membru se face prin comunicarea deciziei presedintelui CSF

Art. 9 Drepturile membrilor

Membrii FAM au urmatoarele drepturi:
 • sa aleaga si sa fie alesi in structurile de conducere ale FAM
 • sa propuna si sa sustina directii de actiune ale FAM
 • sa se exprime liber in cadrul FAM
 • sa participe la toate activitatile forumului
 • sa contribuie la promovarea FAM;
 • sa se retraga din FAM.

Art. 10 Obligatiile membrilor

Membrii FAM au urmatoarele obligatii:
 • sa militeze activ pentru atingerea scopului si obiectivelor forumului
 • sa respecte statutul si deciziile luate in mod transparent si democratic de conducerea forumului
 • sa aiba permanent o atitudine in acord cu statutul social si profesional pe care il detin

IV. Organizare Forumului Academic pentru Mediu

Art. 11
Structurile de coordonare si administrare ale activitatilor forumului sunt:

 • a. Consiliul stiintific al forumului (CSF)
 • b. Secretariatul forumului (SF)

Art. 12
Consiliul stiintific al forumului este organismul de conducere si coordonare a tuturor actiunilor FAM in conlucrare nemijlocita cu Consiliul de Coordonare al ARM.

Art. 13
Consiliul Stiintific al Forumului este ales prin vot direct al membrilor inscrisi. Votul se exercita prin mijloace de comunicare electronica puse la dispozitia membrilor de ARM.

Art. 14
CSF intocmeste rapoarte anuale privind activitatea desfasurata si propune pentru aprobare planul de activitati pentru perioada urmatoare spre aprobarea membrilor FAM.

Art. 15
Comunicarea in cadrul CFS dar si intre CFS si membrii FAM precum si votul pentru adoptarea deciziilor se va realiza cu preponderenta prin mijloace electronice

Art. 16
CSF se organizeaza si functioneaza in urmatoarea componenta:

 • Presedintele CSF ales direct prin votul liber exprimat al membrilor participanti
 • Vicepresedintele CSF este persoana desemnata de Asociatia Romana de Mediu
 • 10/12/????? membri alesi prin votul direct a membrilor FAM

Art. 17
Consiliul stiintific al forumului se intruneste la initiativa Presedintelui, vicepresedintelui sau/si la propunerea membrilor cu aprobarea presedintelui sau vicepresedintelui CSF.

Art. 18
Intalnirile CSF si ordinea de zi se comunica membrilor cu cel putin 15 zile calendaristice inainte. Deciziile CSF se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti si celor care si-au exprimat opiniile prin comunicare electronica

Art. 19
Presedintele conduce lucrarile Consiliului stiintific si are urmatoarele atributii:

 • asigura coordonarea activitatilor curente ale FAM
 • prezinta rapoarte de informare asupra activitatii CSF, elaboreaza si supune aprobarii membrilor raportul de activitate a forumului
 • elaboreaza si supune aprobarii CSF si membrilor FAM planul de actiune pentru perioada urmatoare

Art. 20
Vicepresedintele CSF exercita rolul presedintelui in absenta acestuia

Art. 21
Secretariatul Tehnic (ST) este compus din 3 persoane desemnate prin vot de CSF. Acesta asigura permanent comunicarea intre membri si CFS, intre CSF si ARM precum si comunicarea externa.

Art. 22
Secretariatul Tehnic are rol de administrare curenta a activitatii Forumului Academic pentru Mediu, si se afla in subordinea directa a presedintelui CFS

V. Prevederi finale

Art. 23
Forumul Academic pentru Mediu se constituie si functioneaza in coordonarea Asociatiei Romane de Mediu care valideaza printr-un acord de principiu actiunile propuse si contribuie la elaborarea obiectivelor si la desfasurarea acestora.

Art. 24
Forumul Academic pentru Mediu se constituie pe durata nelimitata.

Art. 25
FAM nu detine buget propriu, sustinerea materiala si financiara a activitatilor derulate va proveni de la Asociatia Romana de Mediu

Art. 26
Sedintele, intalnirile sau reuniuniunile membrilor sau structurilor de coordonare a forumului se pot face cu participare fizica sau/si prin mijloace de comunicare electronica

Art. 27
Regulamentul de organizare si functionare a forumului se aproba de Consiliul de Coordonare al Asociatiei Romane de Mediu si se adopta prin vot de catre membrii Forumului Academic pentru Mediu. Acesta poate fi completat sau modificat prin decizia ARM la propunerea Consiliului Stiintific al Forumului dupa consultarea membrilor FAM.

Aprobat azi ................ in sedinta de lucru a Consiliului de Coordonare al Asociatiei Romane de Mediu

Adoptat azi ................ prin votul membrilor Forumului Academic pentru Mediu