Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati Legislative Octombrie - Noiembrie 2009

Ordin nr. 2480 din 16/11/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de clasare şi
inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii
şi cultelor nr. 2.260/2008

Lege nr. 50 (r2) din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Ordin nr. 1918 din 26/10/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 175/2005
privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecţie a
mediului de către agenţii economici cu activitate industrială

Ordin nr. 1648 din 02/12/2009 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi
taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului
mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006

Ordin nr. 1399 din 26/10/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor
referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori

Ordin nr. 839 din 12/10/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Lege nr. 313 din 12/10/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane

Hotărâre nr. 1432 din 18/11/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 57/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, precum şi a altor acte
normative