Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati - Legislative

Noutati Legislative

HOTĂRÂRE nr. 187 din 23 februarie 2011
pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Bucegi

HOTĂRÂRE nr. 255 din 17 martie 2011
privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea unitară a proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, gestionate de Ministerul Mediului și Pădurilor

HOTĂRÂRE nr. 389 din 13 aprilie 2011
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere

HOTĂRÂRE nr. 429 din 27 aprilie 2011
privind organizarea reuniunii grupului de lucru pentru protecția mediului în data de 30 mai 2011 și a reuniunii miniștrilor mediului din statele membre ale OCEMN în data de 31 mai 2011

HOTĂRÂRE nr. 431 din 27 aprilie 2011
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor

HOTĂRÂRE nr. 247 din 17 martie 2011
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

LEGE nr. 42 din 4 aprilie 2011
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcții navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009

LEGE nr. 49 din 7 aprilie 2011
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

ORDIN nr. 1298 din 28 aprilie 2011
pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007

ORDIN nr. 980 din 28 februarie 2011
pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire și executare a garanției financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiții de tip microhidrocentrale

ORDIN nr. 1004 din 3 martie 2011
pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră"

ORDIN nr. 1274 din 20 aprilie 2011
pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

ORDIN nr. 1195 din 4 aprilie 2011
pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011
pentru modificarea și completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre