Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati Legislative Aprilie-Mai 2010

Hotarare nr. 399 din 21/04/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 30/04/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Hotarare nr. 427 din 28/04/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 07/05/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

Hotarare nr. 328 din 31/03/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 29/04/2010 privind reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor cu indicele de inflatie

Hotarare nr. 371 din 14/04/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 28/04/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici Ón anumite activitati si instalatii

Hotarare nr. 323 din 31/03/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 28/04/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de pasari, precum si ale speciilor strict protejate prevazute Ón anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Hotarare nr. 372 din 14/04/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 28/04/2010 pentru modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utiliztrii solventilor organici Ón anumite vopsele, lacuri si Ón produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor

Hotarare nr. 440 din 28/04/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 27/05/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor Ón aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere

Lege nr. 63 din 31/03/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 06/04/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja

Lege nr. 95 din 21/05/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 27/05/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

Lege nr. 97 din 21/05/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 27/05/2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

Ordin nr. 638 din 22/04/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 04/05/2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogarilor pentru parametrii chimici, Ón conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

Ordin nr. 714 din 06/05/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 21/05/2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile

Ordin nr. 1204 din 26/03/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 14/04/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor Ón scop turistic

Ordin nr. 135 din 10/02/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 27/04/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

Ordin nr. 405 din 26/03/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 13/04/2010 privind constituirea si functionarea Comisiei de analiza tehnica la nivel central

Ordonanta de urgenta nr. 29 din 31/03/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 13/04/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto

Ordonanta de urgenta nr. 40 din 21/04/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 30/04/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii