Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati - Legislative

Noutati Legislative

HOTĂRÂRE nr. 569 din 1 iunie 2011
pentru aprobarea Protocolului celei dea opta reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la 15 februarie 2011, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecției mediului, semnat la București la 26 mai 1997

HOTĂRÂRE nr. 718 din 13 iulie 2011
pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția infrastructurilor critice

HOTĂRÂRE nr. 747 din 27 iulie 2011
pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Suediei, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Stockholm la 23 decembrie 2010, 23 martie 2011 și 31 martie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie și mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008

HOTĂRÂRE nr. 741 din 20 iulie 2011
privind reorganizarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național

HOTĂRÂRE nr. 806 din 10 august 2011
privind aprobarea Listei cuprinzând 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți

ORDIN nr. 1801 din 29 iunie 2011
pentru aprobarea Planului național de acțiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviației civile pentru perioada 2011-2020

ORDIN nr. 1940 din 20 iulie 2011
pentru aprobarea Programului de activități și de coordonare tehnico-științifică a programului de monitorizare a zonei naționale a Dunării

ORDIN nr. 1994 din 28 iulie 2011
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

ORDIN nr. 1995 din 28 iulie 2011
pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate

ORDIN nr. 2022 din 3 august 2011
pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Instrucțiunile tehnice privind reglementarea modului de constituire și executare a garanției financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiții de tip microhidrocentrale, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 980/2011

ORDIN nr. 2072 din 12 august 2011
pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind refacerea siturilor contaminate istoric