Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati - Legislative

Noutati Legislative

DECIZIE nr. 129 din 30 noiembrie 2011
privind înființarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activității de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

DECRET nr. 917 din 2 decembrie 2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

DECRET nr. 826 din 23 noiembrie 2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată la București la 21 aprilie 1992

HOTĂRÂRE nr. 1197 din 30 noiembrie 2011
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor

HOTĂRÂRE nr. 1230 din 14 decembrie 2011
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 896/2011 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii și înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE nr. 1241 din 14 decembrie 2011
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

LEGE nr. 242 din 5 decembrie 2011
privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la București la 20 mai 2008

LEGE nr. 218 din 24 noiembrie 2011
pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnat la București la 21 aprilie 1992

LEGE nr. 221 din 29 noiembrie 2011
pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

LEGE nr. 252 din 5 decembrie 2011
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

LEGE nr. 254 din 5 decembrie 2011
pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase

LEGE nr. 289 din 15 mai 2002
privind perdelele forestiere de protecție *)- Republicare

LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002
privind calitatea apei potabile - REPUBLICARE*)

LEGE nr. 264 din 7 decembrie 2011
pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități

LEGE nr. 269 din 7 decembrie 2011
pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții