Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati - Legislative

Noutati Legislative

Hotărâre nr. 55 din 19/01/2011
privind stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

Hotărâre nr. 57 din 26/01/2011
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei

Hotărâre nr. 79 din 26/01/2011
pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

Ordin nr. 869 din 09/02/2011
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre și a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere pentru sezonul estival 2011

Ordin nr. 756 din 26/01/2011
privind desemnarea Asociației Generale a Frigotehniștilor din România ca organism de evaluare și certificare provizorie a personalului care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 și a personalului care desfășoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 și de certificare provizorie a operatorilor economici care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

ORDIN nr. 924 din 17 februarie 2011
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenței valorice a terenurilor și de calcul al obligațiilor bănești pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 7 din 2 februarie 2011
pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul