Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati - Legislative

Noutati Legislative

HOTĂRÂRE nr. 661 din 29 iunie 2011
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel național a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică

ORDIN nr. 1883 din 12 iulie 2011
privind stabilirea cadrului instituțional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

HOTĂRÂRE nr. 662 din 29 iunie 2011
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate periculoase

LEGE nr. 136 din 5 iulie 2011
pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

ORDIN nr. 1864 din 7 iulie 2011
privind actualizarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României

ORDIN nr. 1836 din 4 iulie 2011
privind completarea art. 26 din Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru bicicliști, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.730/2011

ORDIN nr. 1726 din 17 iunie 2011
pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor

ORDIN nr. 1851 din 6 iulie 2011
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.346/2011

LEGE nr. 162 din 11 iulie 2011
pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

HOTĂRÂRE nr. 635 din 16 iunie 2011
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78)

ORDIN nr. 1266 din 18 aprilie 2011
privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv și modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

HOTĂRÂRE nr. 538 din 18 mai 2011
pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

HOTĂRÂRE nr. 674 din 29 iunie 2011
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum și a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor