Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati Legislative Iunie 2010

Lege nr. 100 din 03/06/2010 privind impadurirea terenurilor degradate

Lege nr. 102 din 03/06/2010 pentru ratificarea Statutului Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabila, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de Romania la Bonn la 26 ianuarie 2009

Ordin nr. 113 din 12/05/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 16/2010

Ordin nr. 950 din 17/06/2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv īnlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire

Ordin nr. 1466 din 17/05/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi

Lege nr. 132 din 30/06/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice