Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati - Legislative

Noutati Legislative

HOTĂRÂRE nr. 539 din 25 mai 2011
privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protecției mediului și apelor privind sarcini derivate din acorduri internaționale și directive europene și studii de cercetaredezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

Hotărârea nr. 490 din 11 mai 2011
privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996

LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011
privind calitatea aerului înconjurător

LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011
pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului

ORDIN nr. 1836 din 4 iulie 2011
privind completarea art. 26 din Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru bicicliști, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.730/2011.

ORDIN nr. 520 din 17 mai 2011
privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

ORDIN nr. 1278 din 20 aprilie 2011
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică

ORDIN nr. 1538 din 3 iunie 2011
pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 989/2010

ORDIN nr. 1730 din 17 iunie 2011
pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru bicicliști

Ordonanță de urgență nr. 64 din 29 iunie 2011
privind stocarea geologică a dioxidului de carbon

Ordonanță de urgență nr. 66 din 29 iunie 2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora