Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati - Legislative

Noutati Legislative

DECRET nr. 812 din 14 noiembrie 2011
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție

HOTĂRÂRE nr. 1102 din 2 noiembrie 2011
pentru modificarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.268/2010

LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011
pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor

LEGE nr. 213 din 15 noiembrie 2011
pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011
privind regimul deșeurilor

ORDIN nr. 2387 din 29 septembrie 2011
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

ORDIN nr. 2689 din 10 noiembrie 2011
pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.450/2010