Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati Legislative Noiembrie 2010

Hotarāre nr. 1092 din 03/11/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii, semnat la Chisinau la 28 iunie 2010

Hotarāre nr. 1202 din 02/12/2010 privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa

Lege nr. 205 din 11/11/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

Lege nr. 243 din 07/12/2010 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare

Ordin nr. 1725 din 20/10/2010 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 798/2005

Ordin nr. 1761 din 25/10/2010 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

Ordin nr. 1900 din 11/11/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotarārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

Ordin nr. 1947 din 17/11/2010 privind aprobarea derogarii pentru unele specii de pasari

Ordin nr. 1948 din 17/11/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare

Ordin nr. 2053 din 23/11/2010 pentru aprobarea modelului, continutului si procedurii de inscriere in Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri

Ordin nr. 2664 din 12/11/2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizarii lucrarilor de construire sau de desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate

Ordonanta de urgenta nr. 105 din 22/11/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii