Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati - Legislative

Noutati Legislative

HOTĂRÂRE nr. 935 din 21 septembrie 2011
privind promovarea utilizării biocarburanților și a biolichidelor

HOTĂRÂRE nr. 971 din 5 octombrie 2011
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

HOTĂRÂRE nr. 1079 din 26 octombrie 2011
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori

LEGE nr. 182 din 14 octombrie 2011
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

ORDIN nr. 1403 din 5 octombrie 2011
pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 520/2011 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

ORDIN nr. 2264 din 14 septembrie 2011
privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

ORDIN nr. 2406 din 4 octombrie 2011
pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare și autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje

ORDIN nr. 42 din 20 octombrie 2011
privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

ORDIN nr. 43 din 20 octombrie 2011
pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi

ORDIN nr. 45 din 20 octombrie 2011
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale de achiziție de certificate verzi

ORDIN nr. 44 din 20 octombrie 2011
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011
pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 88 din 12 octombrie 2011
privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie