Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati Legislative Octombrie 2010

Hotarare nr. 1034 din 13/10/2010 pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a lucrarilor de inchidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

Hotarare nr. 937 din 01/09/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

Hotarare nr. 938 din 08/09/2010 privind preluarea unei activitati finantate integral din venituri proprii de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la Ministerul Mediului si Padurilor

Hotarare nr. 997 din 29/09/2010 privind aprobarea inchiderii definitive si monitorizarii postinchidere a starii de siguranta a obiectivului si a factorilor de mediu a unor mine si cariere, etapa a XI-a, si modificarea unor acte normative in domeniul inchiderii unor mine si cariere

Hotarare nr. 1038 din 13/10/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase

Ordin nr. 234 din 18/10/2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson

Ordin nr. 1348 din 26/08/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial "Mediu" 2007-2013

Ordin nr. 1450 din 10/09/2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare

Ordin nr. 1491 din 17/09/2010 privind modificarea unor acte normative

Ordin nr. 1492 din 17/09/2010 privind modificarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

Ordin nr. 1533 din 24/09/2010 pentru suspendarea aplicabilitatii prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 904/2010

Ordin nr. 1548 din 28/09/2010 privind actualizarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei

Ordin nr. 1679 din 13/10/2010 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea infiintarii Consiliului National de Vanatoare

Ordin nr. 1688 din 14/10/2010 pentru modificarea pozitiilor nr. 118, 192 si "Total tara" din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2010-14 mai 2011

Ordin nr. 1741 din 20/10/2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult

Ordin nr. 1770 din 26/10/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile si modalitatile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativteritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora

Ordin nr. 1775 din 26/10/2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitatii aerului