Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati - Legislative

Noutati Legislative

DECRET nr. 717 din 20 septembrie 2011
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanții organici persistenți, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 și 2009/3 cu ocazia celei de-a douăzeci și șaptea reuniuni a Organismului executiv la Geneva la 14-18 decembrie 2009

HOTĂRÂRE nr. 858 din 24 august 2011
privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului

HOTĂRÂRE nr. 860 din 24 august 2011
privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul primei sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Iași la 11 mai 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010

HOTĂRÂRE nr. 900 din 7 septembrie 2011
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operațional sectorial de mediu 2007-2013 și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestuia

HOTĂRÂRE nr. 916 din 14 septembrie 2011
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanții organici persistenți, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 și 2009/3 cu ocazia celei de-a douăzeci și șaptea reuniuni a Organismului executiv la Geneva la 14-18 decembrie 2009

HOTĂRÂRE nr. 942 din 28 septembrie 2011
privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protecției mediului și al pădurilor

ORDIN nr. 2072 din 12 august 2011
pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind refacerea siturilor contaminate istoric

ORDIN nr. 2086 din 17 august 2011
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu și audit - EMAS

ORDIN nr. 2096 din 13 septembrie 2011
privind constituirea Comisiei pentru securitate și sănătate în muncă privind agenții chimici periculoși

ORDIN nr. 2278 din 15 septembrie 2011
pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs și pisică sălbatică

RECTIFICARE din 21 septembrie 2011
la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.072/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind refacerea siturilor contaminate istoric, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 2 septembrie 2011