Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati Legislative Septembrie 2010

Hotarare nr. 939 din 08/09/2010 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Hotarare nr. 846 din 11/08/2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung

Hotarare nr. 907 din 25/08/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz

Hotarare nr. 918 din 30/08/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia

Hotarare nr. 933 din 01/09/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide

Hotarare nr. 941 din 08/09/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 "Lista programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2010" la Hotararea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2010

Ordin nr. 634 din 13/08/2010 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuita la MARPOL), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.176(58) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la 10 octombrie 2008

Ordin nr. 187 din 19/08/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin nr. 975 din 22/06/2010 pentru aprobarea Normelor privind practicarea activitatii de pescuit pentru consumul familial in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Ordin nr. 1028 din 30/06/2010 privind aprobarea delimitarii si descrierii regiunilor de provenienta pentru materialele de baza din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile "sursa identificata" si "selectionat", pentru speciile de interes forestier din Romania

Ordin nr. 1222 din 11/08/2010 privind cadrul institutional si procedural pentru implementarea proiectelor promovate de Romania in cadrul Instrumentului financiar pentru mediu LIFE+ si gestionarea asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei prin acest instrument

Ordin nr. 1297 din 20/08/2010 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

Ordin nr. 1300 din 23/08/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei Nationale pentru Produse Biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Ordin nr. 1342 din 24/08/2010 privind modul de stabilire a tarifelor de practicare a vanatorii

Ordin nr. 1378 din 31/08/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea ingrasamintelor in vederea inscrierii in lista ingrasamintelor autorizate cu mentiunea ROiNGRasaMaNT, pentru utilizarea si comercializarea in Romania, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului si al ministrului sanatatii nr. 6/22/2004

Ordin nr. 1423 din 07/09/2010 pentru aprobarea derogarilor in cazul speciilor urs, lup, ras si pisica salbatica

Ordin nr. 1433 din 09/09/2010 pentru modificarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 904/2010

Ordin nr. 1477 din 16/09/2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

Ordin nr. 1526 din 22/09/2010 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

Ordonanta nr. 29 din 30/08/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie