Asociatia Română de Mediu
- Consiliul Stiintific al Asociatiei Romane de Mediu -
 

 
Despre
 
Regulament
 
Structura CS
 
Membrii Forumului academic
 
Forum de discutii
 
Sectiune informativa


Despre Consiliul Stiintific


Consiliul stiintific (CSARM) al Asociaţiei Romane de Mediu asigură fundamentarea ştiinţifică şi tehnică a poziţiei ARM în raport cu soluţiile tehnice noi şi legislaţia de mediu.

CSARM recunoaşte şi organizează cursuri, conferinţe, seminare, mese rotunde pentru mediul professional în scopul actualizării certificatelor de atestare emise sub egida ARM.

CSARM promovează prin intermediul Forumului de discuţii, pe care îl coordonează, includerea conceptelor moderne în domeniul protectiei mediului, schimbul de informaţii cu societatea civilă, implicarea specialiştilor de mediu în procesul decizional şi fundamentarea documentelor legislative.

CSARM susţine toate activităţile ARM care asigură promovarea bunelor practice în domeniul protecţiei mediului din România în acord cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF).