Asociatia Romana de Mediu
member of


Catalog electronic al expertilor si companiilor de mediu

Romania - 10 ani in mediul european


Noutati Legislative Mai - Septembrie 2009

Legea nr. 108/2009 Aderarea Romaniei la Conventia internationala din 2001 privind raspunderea civila pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptata la Londra la 23 martie 2001.

Ordin nr. 438/2009 Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007.


Hotarare nr. 956/2005 Plasarea pe piata a produselor biocide


Hotarare nr. 434/2009 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local.


Legea 198/2004 privind Unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale.


Ordin nr. 464/2009 Aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de control si inspectie in domeniul protectiei mediului


Ordin nr. 14/2009 Aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber.


Ordin nr. 80/2009 pentru Aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila.


Ordinul nr. 918/2009 Modificarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 128/2004.


Legea nr. 112/2009 Ratificarea Protocolului privind Registrul poluantilor emisi si transferati, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 si semnat de Romania la Kiev la 21 mai 2003, la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998


Legea 46/2008  Codul silvic – varianta 2009


Ordinul nr. 565/2009 Aprobarea Ghidului de finantare a Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului.


Hotararea nr. 618/2009  Modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotararea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestuia


Legea nr. 347/2004 Legea muntelui (varianta 2009)


Ordonanta de urgenta nr. 72/2009 Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.


Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006 Atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. varianta consolidata cu OU 72/2009


Ordonanta de urgenta nr. 81/2009 Modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre.


Hotarare nr. 522/2009 Reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor.


Lege nr. 242/2009 Aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.


Hotarare nr. 445/2009 Evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului..


Ordin nr. 669/2009 Aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori.


Ordin nr. 890/2009  Modificarea unor acte normative care instituie tarife in domeniul protectiei mediului.


Lege nr. 261/2009 Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.


Ordinul 1026/2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata.

Ordinul nr. 1218 din 22/09/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii.