ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU

Asociatie de utilitate publica declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Comisia permanenta pentru cercetare, educatie, perfectionare profesionala - Grupul de Coordonare


Coordonator - prof. univ. dr. ing. Ioan BICA - decan, Facultatea de Hidrotehnica, UTCB Bucuresti
Secretar - lect. univ. dr. Giuliano TEVI - Universitatea Ecologica din Bucuresti
prof. univ. dr. ing. Gabriel LAZAR- prorector, Universitatea Vasile Alecsandri, Bacau
dr. Cornel FLOREA GABRIAN