Asociatie de utilitate publica declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Comisia permanenta pentru legislatie, politici de mediu si administratie - Plan Activitate

Nr. crt.

Activitatea

Responsabil

Termen

Descriere

1.

Monitorizarea initiativelor legislative ale Ministerului Mediului si Padurilor si altor autoritati centrale, transmiterea punctului de vedere al ARM si urmarirea preluarii propunerilor īn varianta finala a actelor legislative

Grupul de coordonare

Permanent

Preluarea de pe site-urile autoritatilor a anunturilor initiativelor legislative si formularea de propuneri de catre comisia de profil

2.

Implicarea īn procesul legislativ in domeniul protectiei mediului derulat īn Parlament

Grupul de coordonare

Permanent

Preluarea informatiilor publice privind stadiul dezbaterii in Parlament a legislatiei de mediu si formularea de puncte de vedere

3.

Publicarea pe site-ul asociatiei a propunerilor de acte legislative

Grupul de coordonare

20 Mai 2011

Crearea unei sectiuni dedicate initiativelor legislative cu posibilitate de accesare de catre toti membrii. Actualizare permanenta

4.

Masa rotunda " Legislatia de mediu - necesitate sau obstacol īn dezvoltarea economico - sociala"

Grupul de coordonare

Septembrie 2011

Elaborarea propunerilor de revizuire a legislatiei privind reglementarea realizarii investitiilor si functionarii activitatilor cu impact asupra mediului

5.

Contributie la revizuirea legislatiei primare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului (HG nr. 1408/2007), precum si cea privind refacerea zonelor īn care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate (HG nr. 1403/2007),

Grupul de coordonare

Iunie 2011

Dezbatere interna īn comisie

6.

Promovarea unei initiative legislative privind revizuirea Ordinului nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Grupul de coordonare

Finalizare draft aug 2011 si discutare la masa rotunda sept 2011

Elaborarea unui draft a actului normativ de revizuire a Ord.1798/2007, tinānd cont de problemele acute (termen, autorizarea activitatilor desfasurate pe teren la diversi beneficiari, lista activitatilor supuse autorizarii potrivit CAEN Rev2, capacitati, exceptii, etc)

7.

Activitatile noi propuse sau existente desfasurate in interiorul sau vecinatatea unei arii naturale protejate - Integrarea procedurii EA si avizul custodelui/administratorului : Aspecte teoretice si practice, inclusiv studii de caz in vederea īmbunatatirii procedurilor

Grupul de coordonare

Discutare la masa rotunda sept 2011

Elaborarea propunerilor de īmbunatatire a legislatiei

8.

Managementul deseurilor - analizarea modului de implementare a prevederilor noii Directive privind deseurile)2008/98/CE in Romānia

Grupul de coordonare

Discutare la masa rotunda sept 2011

Dezbateri si interpretari ale prevederilor legislative

9.

Contributie la elaborarea/revizuirea unor acte legislative privind deseurile , unele dintre acestea urmānd sa fie prezentate in dezbatere publica


Grupul de coordonare

Dezbatere interna Iunie 2011

Workshop factori interesati Septembrie 2011

transpunerea Directivei cadru a deseurilor;

Strategia Nationala si Planul National de gestionarea deseurilor pentru perioada 2011-2015;

Actul normativ pentru gestionarea deseurilor din constructii si demolari

OM 536/1997

10.

Suport, prin biblioteca legislativa, pentru firmele de consultanta afiliate in utilizarea adecvata a legislatiei nationale, legislatiei ce transpune legislatia UE

Grupul de coordonare

Permanent - lunar

Publicarea pe site a noutatilor legislative

11.

Propuneri de acte normative noi

Grupul de coordonare

Analiza propunerilor Iunie 2011

Transmiterea catre autoritatile competente

Septembrie 2011

Identificarea necesitatilor de reglementare si elaborare proiecte de acte legislative noi