Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica
declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

                                                                            Workshop tematic

                    Monitorizarea apelor subterane si evaluarea gradului de poluare cu poluanti naturali si antropici
                                                            15 iulie, ora 16.00, online (zoom)

Poluarea apelor subterane, monitorizarea si evaluarea gradului de poluare, precum si identificarea poluantilor sau a surselor de poluare constituie principalele activitati pentru atingerea obiectivului Zero poluare - obiectivele pentru 2030 formulate de catre Comisia Europeana care a publicat raportul de monitorizare si prospectiva privind reducerea la zero a poluarii aerului, apei si solului. Raportul Comisiei Europene, impreuna cu evaluarea de monitorizare efectuata de catre Agentia Europeana de Mediu, arata ca politicile Uniunii Europene au contribuit la reducerea poluarii aerului, precum si a poluarii apelor cu pesticide (Raportul Comisiei Europene, 2023).

 

Conectare online  https://us02web.zoom.us/j/86149458375