Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Noutati - Legislative

 • HOTĂRÂRE nr. 569 din 1 iunie 2011

  pentru aprobarea Protocolului celei dea opta reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la 15 februarie 2011, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecției mediului, semnat la București la 26 mai 1997

 • HOTĂRÂRE nr. 718 din 13 iulie 2011

  pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția infrastructurilor critice

 • HOTĂRÂRE nr. 747 din 27 iulie 2011

  pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Suediei, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Stockholm la 23 decembrie 2010, 23 martie 2011 și 31 martie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie și mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008

 • HOTĂRÂRE nr. 741 din 20 iulie 2011

  privind reorganizarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național

 • HOTĂRÂRE nr. 806 din 10 august 2011

  privind aprobarea Listei cuprinzând 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți

 • ORDIN nr. 1801 din 29 iunie 2011

  pentru aprobarea Planului național de acțiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviației civile pentru perioada 2011-2020

 • ORDIN nr. 1940 din 20 iulie 2011

  pentru aprobarea Programului de activități și de coordonare tehnico-științifică a programului de monitorizare a zonei naționale a Dunării

 • ORDIN nr. 1994 din 28 iulie 2011

  pentru aprobarea Instrucțiunilor privind aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

 • ORDIN nr. 1995 din 28 iulie 2011

  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate

 • ORDIN nr. 2022 din 3 august 2011

  pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Instrucțiunile tehnice privind reglementarea modului de constituire și executare a garanției financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiții de tip microhidrocentrale, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 980/2011

 • ORDIN nr. 2072 din 12 august 2011

  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind refacerea siturilor contaminate istoric