Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Noutati - Legislative

 • Hotărâre nr. 55 din 19/01/2011

  privind stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

 • Hotărâre nr. 57 din 26/01/2011

  privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei

 • Hotărâre nr. 79 din 26/01/2011

  pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

 • Ordin nr. 869 din 09/02/2011

  pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre și a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere pentru sezonul estival 2011

 • Ordin nr. 756 din 26/01/2011

  privind desemnarea Asociației Generale a Frigotehniștilor din România ca organism de evaluare și certificare provizorie a personalului care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 și a personalului care desfășoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 și de certificare provizorie a operatorilor economici care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 • ORDIN nr. 924 din 17 februarie 2011

  pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenței valorice a terenurilor și de calcul al obligațiilor bănești pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 7 din 2 februarie 2011

  pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul