Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Noutati - Legislative

 • HOTĂRÂRE nr. 661 din 29 iunie 2011

  privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel național a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică

 • ORDIN nr. 1883 din 12 iulie 2011

  privind stabilirea cadrului instituțional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

 • HOTĂRÂRE nr. 662 din 29 iunie 2011

  pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate periculoase

 • LEGE nr. 136 din 5 iulie 2011

  pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

 • ORDIN nr. 1864 din 7 iulie 2011

  privind actualizarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României

 • ORDIN nr. 1836 din 4 iulie 2011

  privind completarea art. 26 din Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru bicicliști, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.730/2011

 • ORDIN nr. 1726 din 17 iunie 2011

  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor

 • ORDIN nr. 1851 din 6 iulie 2011

  pentru modificarea și completarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.346/2011

 • LEGE nr. 162 din 11 iulie 2011

  pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 • HOTĂRÂRE nr. 635 din 16 iunie 2011

  privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78)

 • ORDIN nr. 1266 din 18 aprilie 2011

  privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv și modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

 • HOTĂRÂRE nr. 538 din 18 mai 2011

  pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

 • HOTĂRÂRE nr. 674 din 29 iunie 2011

  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum și a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor