Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Noutati - Legislative

 • HOTĂRÂRE nr. 539 din 25 mai 2011

  privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protecției mediului și apelor privind sarcini derivate din acorduri internaționale și directive europene și studii de cercetaredezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

 • Hotărârea nr. 490 din 11 mai 2011

  privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996

 • LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011

  privind calitatea aerului înconjurător

 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011

  pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului

 • ORDIN nr. 1836 din 4 iulie 2011

  privind completarea art. 26 din Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru bicicliști, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.730/2011.

 • ORDIN nr. 520 din 17 mai 2011

  privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

 • ORDIN nr. 1278 din 20 aprilie 2011

  pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică

 • ORDIN nr. 1538 din 3 iunie 2011

  pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 989/2010

 • ORDIN nr. 1730 din 17 iunie 2011

  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru bicicliști

 • Ordonanță de urgență nr. 64 din 29 iunie 2011

  privind stocarea geologică a dioxidului de carbon

 • Ordonanță de urgență nr. 66 din 29 iunie 2011

  privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora