Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Noutati - Legislative

 • HOTĂRÂRE nr. 346 din 11 mai 2016

  privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi

 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016

  privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

 • ORDIN nr. 807 din 13 mai 2016

  pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate

 • ORDIN nr. 932 din 18 mai 2016

  privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje

 • ORDIN nr. 942 din 19 mai 2016

  pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă

 • ORDIN nr. 954 din 20 mai 2016

  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

 • ORDIN nr. 955 din 20 mai 2016

  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic