Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Noutati - Legislative

  • ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015

    privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

  • ORDIN nr. 631 din 31 martie 2015

    pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor

  • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 18 martie 2015

    pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură