Asociatia Romana de Mediu
Asociatie de utilitate publica declarata prin HG 447 din 21 Iunie 2018
Certificat ISO14001
no.205340/A/0001/UK/Ro
member of

Noutati - Legislative

 • Ordinul nr. 1005/2018 din 20 septembrie 2018

  pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu

 • Ordonanta urgenta nr. 80/2018 din 13 septembrie 2018

  pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si de stabilire a metodelor de calcul si de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surseregenerabile de energie

 • Ordinul nr. 963/2018 din 13 septembrie 2018

  privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

 • Ordinul nr. 964/2018 din 13 septembrie 2018

  pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

 • Hotararea nr. 717/2018 din 13 septembrie 2018

  pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, rectificat

 • Ordinul nr. 1943/2018 din 21 septembrie 2018

  privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011